ԱրժեքներԳլխավոր

ՖԿՊԻ-ում աշխատում են նույն ուժով, եռանդով և համառությամբ

7.5kviews

 

 

Յուրաքանչյուր երկիր հզոր է ու մրցունակ  իր  բանակի, կրթության և գիտության շնորհիվ: Կարևորելով գիտության տեղն ու դերը երկրի զարգացման գործում՝ շարունակում ենք ներկայացնել գիտական ինստիտուտների առօրյան՝ հատկապես հետպատերազմյան և համավարակային իրավիճակում:

Խոսելով ՀՀ ԳԱԱ  Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի մասին, հարկ է նշել, որ չնայած վերոնշյալ գործոններին ու դրանց հետևանքով առաջ եկած դժվարություններին,  գիտական ակտիվ կյանքն այստեղ կանգ չի առել, աշխատում են նույն ուժով, եռանդով և համառությամբ:

ՖԿՊԻ-ն, որը հիմնադրվել է 1980 թ-ին՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսգիտության վաստակավոր գործիչ,  պրոֆեսոր Ալպիկ Մկրտչյանի կողմից , ՀՀ ԳԱԱ-ի ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժանմունքի ինստիտուտներից մեկն է, որը երկար տարիներ բազմաթիվ աշխատանքներ է կատարել հիմնարար հետազոտությունների այնպիսի ուղղություններում, ինչպիսիք են՝ կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկան, ակուստիկան, ակուստաֆիզիկան, պլազմայի ֆիզիկան, նյութագիտությունը և գիտական սարքաշինությունը: Ներկայումս ինստիտուտի տնօրենն է ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, ՖՄԳ դոկտոր Արտակ Մկրտչյանը, ում օրոք  լավագույնս շարունակվում են գիտական գործունեությունն ու ավանդույթները՝ համալրվելով նորերով և ամրապնդվելով համագործակցային կապերն ու համատեղ աշխատանքները:

Ինստիտուտը ակտիվորեն մասնակցում է մի շարք միջազգային գիտաժողովների կազմակերպմանը (“Էլեկտրոնների, պոզիտրոնների, նեյտրոնների և ռենտգենյան ճառագայթների ցրումը արտաքին ազդակների առկայությամբ”, “RREPS”, “Channeling”):

ՖԿՊԻ-ի կողմից կազմակերպվող գիտաժողովները, որոնց նպատակը հայկական գիտական ներուժի գիտատեխնիկական ձեռքբերումների, համագործակցությունների, համատեղ աշխատանքերի, նոր ուղղությունների և այլնի վերաբերյալ գիտական հանրությանը ներկայացնելն է, ներառում են «Կոնդենսացված  վիճակի ֆիզիկայի» և ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ալպիկ Մկրտչյանի հիմնադրած ֆիզիկայի նոր բնագավառի՝ «Ակուստաֆիզիկայի» հետևյալ ուղղությունները՝

  • Ղարիբյանի, օպտիկական անցումային, Չերենկովյան և պարամետրակական ռենտգենյան ճառագայթումները և նրանց բնութագրիչների տարածաժամանակային կառավարումը,
  • էլեկտրոն-պոզիտրոնային զույգերի ծնումը բյուրեղներում ակուստիկական դաշտերի առկայությամբ,
  • դիֆրակցիոն ճառագայթումը, քվանտային ճառագայթումը և Սմիթ-Պարսելլի էֆֆեկտը արտաքին ազդակների առկայության պայմաններում,
  • կոհերենտ արգելակային և կանալացված մասնիկների ճառագայթումը պարբերական միջավայրերում արտաքին գերցանցերի առկայության պայմաններում,
  • ռենտգենյան ճառագայթների, պրոտոնների և նեյտրոնների դիֆրակցիան արտաքին ազդակների առկայության պայմաններում,
  • մասնիկների փնջերի փոխազդեցությունը արհեստական կառուցվածքների (ակուստիկական գերցանցեր, մետանյութեր և այլն) հետ,
  • պլազմայի աշխատանքային բնութագրիչների տարածաժամանակային կառավարումը ակուստիկական դաշտերի միջոցով,
  • իոնների իմպլանտացիան ակուստիկական դաշտերի առկայության պայմաններում,
  • լիցքավորված մասնիկների փնջերի և ճառագայթների հետազոտման նոր մեթոդների և սկզբունքների մշակումը, նոր գիտահենք սարքերի ստեղծումը:

Հիշեցնենք, որ ՀՀ ԳԱԱ ՖԿՊԻ կողմից վերջին գիտաժողովն անցկացվել է  2019թ.-ի հոկտեմբերի 21-26–ը՝ Երևանում, որին մասնակցել են 5 երկրների մոտ 80 գիտաշխատողներ: Գիտաժողովի արդյունքներն ամփոփվել են թեզիսների և նյութերի ժողովածուների տեսքով:

Այս տարի ևս՝ հոկտեմբերի 18-24-ը նախատեսվում է  «Էլեկտրոնների, պոզիտրոնների, նեյտրոնների և ռենտգենյան ճառագայթների ցրումը արտաքին ազդակների առկայությամբ» միջազգային գիտաժողովի անցկացումը, նաև՝ Ակադեմիկոս Ա․Ռ․ Մկրտչյանի անվան երիտասարդ գիտնականների դպրոցի կազմակերպումը՝ ՀՀ ԳԱԱ ՖԿՊԻ թեմատիկայով:

Նախատեսվելիք գիտաժողովի վերաբերյալ gmpress.am-ը գիտական հանրությանն ու գիտությամբ հետաքրքրված ընթերցողներին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կներակայացնի սույն թեմայի վերաբերյալ հաջորդ հրապարակման ընթացքում:

Հեղինակ՝ Մերի Եղիազարյան

 

Leave a Response