Կյանքը de factoՀասարակություն

Պայմաններ կստեղծվեն «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի բնականոն ընթացքի համար

589views

ՀՀ կառավարության որոշմամբ վերաբաշխում է կատարվել 2021 թվականի պեբյուջեի մասին օրենքում, որը բխում է «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման պահանջներից: Այս մասին հայտնում են ԿԳՄՍՆ-ից։

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրի նպատակն է ուղղակի օժանդակություն տրամադրել դրամաշնորհառուին (ԿԳՄՍՆ)` ներառական կրթության համակարգի հզորացման համար: Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կառավարության` երեխաների պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումներին ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցության շրջանակում: ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ծախսերի փոխհատուցումը կազմում է 825 000.0 ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհառուի ներդրումը` 82 500.0 ԱՄՆ դոլար:

Ներառական կրթության համակարգի հզորացման ծրագիրը կաջակցի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը՝ ընդարձակել ներառական կրթությունը բոլոր երեխաների համար: Ակնկալվում է, որ տվյալ բարեփոխման արդյունքում կդադարեցվի երեխաների հոսքը խնամքի և հատուկ կրթական կենտրոնացված շուրջօրյա հաստատություններ, երեխաները կվերաինտեգրվեն ընտանեկան միջավայրում, և կձևավորվեն այլընտրանքային ընտանեկան ու համայնքահեն սոցիալական և կրթական ծառայություններ՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված  երեխաների համար:

Երեխաների պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների ներքո ՀՀ կառավարությանը տրամադրվող աջակցության շրջանակում ծրագիրը կապահովի հետևյալը՝

1) այլընտրանքային համայնքային ծառայությունները հասանելի են թիրախային հաստատություններից ընտանեկան միջավայր վերադարձած երեխաների համար,

2) հանրակրթությունը հասանելի է թիրախային համայնքներում բոլոր երեխաների համար,

3) թիրախային հատուկ կրթական և խնամքի հաստատությունների երեխաները վերամիավորվում են իրենց կենսաբանական ընտանիքների հետ կամ ինտեգրվում են ընտանեկան միջավայր (խնամակալական կամ խնամատար ընտանիք, կամ որդեգրում):

Ծրագրի իրականացման ընթացքում նախատեսվում է առնվազն հինգ մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների վերանորոգում (ներառյալ թեքահարթակներ, հասանելի սանհանգույցներ, յուրաքանչյուր կենտրոնում ռեսուրս սենյակների վերանորոգում, կահույքի ու սարքավորումների տրամադրում), փոքրածավալ ենթակառուցվածքների հարմարեցում առավելագույնը 100 ընդունող հանրակրթական դպրոցներում (ներառյալ թեքահարթակներ, հասանելի սանհանգույցներ, յուրաքանչյուր դպրոցում մեկ ռեսուրս սենյակի վերանորոգում և սարքավորումների տրամադրում) և ծրագրի տարեկան աուդիտ:

2021 թվականի ընթացքում 174198.5 հազար դրամի շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել՝

— ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզերում ներառական կրթություն իրականացնող 37 հանրակրթական դպրոցների և 2 մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների վերանորոգում (ներառյալ թեքահարթակներ, հասանելի սանհանգույցներ, յուրաքանչյուր դպրոցում մեկ ռեսուրս սենյակի վերանորոգում),

— ՀՀ Սյունիքի մարզի ներառական կրթություն իրականացնող 9 հանրակրթական դպրոցներին և 1 մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնին կահույքի և ուսումնական պարագաների տրամադրում,

Դրամաշնորհառուն ծրագրում կունենա ֆինանսական և բնաիրային ներդրում. տվյալ գործունեության համար ԱՄՆ ՄԶԳ տրամադրված ֆինանսավորման լրացման նպատակով դրամաշնորհառուն կտրամադրի հետևյալ ներդրումները՝ ըստ ծրագրի նպատակների`

ա. պետական ֆինանսավորում՝ մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների աշխատակազմի աշխատավարձերի, ստեղծված կենտրոնների էլեկտրաէներգիայի և այլ վարձավճարների համար,

բ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ և նրա ենթակա կառույցների փորձագետների ծառայությունների ֆինանսավորում ծրագրի իրականացման ընթացքում,

գ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ և նրա ենթակա կառույցների տարածքների տրամադրում՝ գրասենյակային աշխատանքի և համակարգող հանդիպումների համար:

Որոշմամբ նախատեսված են ՀՀ պետական 2021 բյուջեով հաստատված «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» դրամաշնորհային ծրագրի միջոցառումների և հոդվածների համապատասխան փոփոխություններ:

Leave a Response